Trening Graficzny

Trening graficzny nie jest „terapią ładnego pisania”, ani też „terapią ręki”. Jest on skierowany do dzieci i młodzieży, u których wykształcenie prawidłowej kaligrafii z różnych względów nie jest możliwe.

Dzięki  metodzie pisma bibliotecznego zapis graficzny staje się czytelny. Uczeń, którego pracę nauczyciel może odczytać bez trudności osiąga lepsze wyniki w nauce. Trening graficzny obejmuje ok.6 spotkań, w trakcie których  dziecko uczy się i ćwiczy nowy sposób pisania liter.