Cennik Poradni „PERCEPCJA”

Terapia Integracji Sensorycznej (1 spotkanie) 125
Konsultacja „dla maluchów”- przeznaczona dla niemowląt i dzieci do 3 r.ż.
(1 spotkanie) 160
Konsultacja psychologiczna (1 spotkanie) 160
Terapia psychologiczna indywidualna (1 spotkanie) 135 zł/ grupowa * 80 zł
Konsultacja pedagogiczna (1 spotkanie) 130 zł
Terapia pedagogiczna indywidulana 120 zł/ grupowa * 80 zł
w tym:
Terapia ręki, zajęcia indywidualne (1 spotkanie) 120 zł/ grupowe* 80
Wczesna nauka czytania (1 spotkanie) 120 zł- zajęcia indywidualne
„Dziecięcia matematyka”- rozwijanie kompetencji matematycznych u dzieci
w wieku przedszkolnym (1 spotkanie) 120 zł- zajęcia indywidualne
❖ Terapia logopedyczna indywidulana (1 spotkanie) 120 zł/ grupowa* 80 zł
Konsultacja logopedyczna (1 spotkanie) 130
Konsultacja neurologopedyczna (1 spotkanie) 140
Terapia neurologopedyczna (1 spotkanie) 130 zł/ grupowa* 80
Konsultacja surdologopedyczna (1 spotkanie) 140zł
Konsultacja fizjoterapeutyczna (1 spotkanie) 150
Fizjoterapia (1 spotkanie) 130 zł/ zajęcia w grupie* 80
Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna w kierunku specyficznych trudności w uczeniu
się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia) (5-6 spotkań) 520 zł
Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna w kierunku dyskalkulii (6-7 spotkań) 660 zł
Rozszerzenie diagnozy dysleksji lub dyskalkulii o trudności
społeczne/ emocjonalne 160 (1 spotkanie)❖ Diagnoza gotowości szkolnej dla dzieci przed podjęciem decyzji
o rozpoczęciu nauki w pierwszej klasie (5-6 spotkań) 400
Diagnoza poznawczo-funkcjonalna dla dzieci do 6 r.ż. (5-6 spotkań) 400
Opinia o braku przeciwskazań do podjęcia pracy przez osobę nieletnią
(1 spotkanie) 280 zł
Diagnoza Procesów Integracji Sensorycznej (3-4 spotkania) 385
Masaż 30min. 80 zł/ 60min. 120 zł
Elektrostymulacja podniebienia miękkiego i języka **180zł (10 zabiegów po 5min.)
Laseroterapia punktowa w zakresie schorzeń laryngologicznych** (zapalenie uszu,
zapalenie zatok itp.) 200zł (10 zabiegów po 5min.)
Diagnoza uwagi słuchowej (przed rozpoczęciem treningu metodą Tomatisa)
(1 spotkanie) 250
Wydanie pisemnej informacji po diagnozie uwagi słuchowej 100

❖ Pisemna informacja o wynikach badań/Pisemna informacji post diagnostyczna 100 zł.
❖ Trening uwagi słuchowej metodą Tomatisa
– pierwszy etap 2500 zł (15 dni roboczych)
– drugi etap i każdy kolejny 1350 zł (8 dni roboczych)
❖ Wydanie informacji, duplikatu lub innego zaświadczenia 50 zł
❖ Indywidualny zestaw ćwiczeń do pracy w domu 50 zł
❖ Udostępnianie dokumentacji medycznej:
– 1 strona wyciągu albo odpisu 12,96zł
– 1 strona kopii albo wydruku 0,45zł
– Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych 2,59zł
* Jedno spotkanie trwa 45 min.
** Zajęcia grupowe odbywają się maksymalnie w grupach 3 osobowych.
*** Do zabiegów elektrostymulacji oraz laseroterapii wymagane jest zlecenie od lekarza.
**** Liczba spotkań niezbędna do postawienia diagnozy zależy od rodzaju i stopnia nasilenia
trudności występujących u dzieci