Cennik Poradni „PERCEPCJA”

Cennik Poradni „PERCEPCJA”

Cennik ważny od 01.09.2023 r.

❖ Terapia Integracji Sensorycznej (1 spotkanie)  140 zł

❖ Konsultacja „dla maluchów”- przeznaczona dla niemowląt i dzieci do 3 r.ż. (1 spotkanie) 160 zł

❖ Konsultacja psychologiczna (1 spotkanie) 170 zł

❖ Terapia psychologiczna indywidualna (1 spotkanie) 150 zł/ grupowa * 100 zł

❖ Konsultacja pedagogiczna (1 spotkanie) 130 zł

❖ Terapia pedagogiczna indywidulana 130 zł/ grupowa * 90 zł w tym:

❖ Terapia ręki, zajęcia indywidualne (1 spotkanie) 130 zł/ grupowe* 90 zł

❖ Wczesna nauka czytania (1 spotkanie) 120 zł- zajęcia indywidualne

❖ „Dziecięcia matematyka”- rozwijanie kompetencji matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym (1 spotkanie) 120 zł- zajęcia indywidualne

❖ Terapia logopedyczna indywidulana (1 spotkanie) 140 zł/ grupowa* 95 zł

❖ Konsultacja logopedyczna (1 spotkanie) 130 zł

❖ Konsultacja neurologopedyczna (1 spotkanie) 150 zł

❖ Terapia neurologopedyczna (1 spotkanie) 140 zł/ grupowa* 95 zł

❖ Konsultacja surdologopedyczna (1 spotkanie) 140zł

❖ Konsultacja fizjoterapeutyczna (1 spotkanie) 170 zł

❖ Fizjoterapia (1 spotkanie) 150 zł/ zajęcia w grupie* 95 zł

❖ Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna w kierunku specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia) (5-6 spotkań) 650 zł

❖ Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna w kierunku dyskalkulii (6-7 spotkań) 860 zł

❖ Rozszerzenie diagnozy dysleksji lub dyskalkulii o trudności społeczne/ emocjonalne 160 zł (1 spotkanie)

❖ Diagnoza gotowości szkolnej dla dzieci przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu nauki w pierwszej klasie (5-6 spotkań) 550 zł

❖ Diagnoza poznawczo-funkcjonalna dla dzieci do 6 r.ż. (5-6 spotkań) 560 zł

❖ Opinia o braku przeciwskazań do podjęcia pracy przez osobę nieletnią (1 spotkanie) 280 zł

❖ Diagnoza Procesów Integracji Sensorycznej (3-4 spotkania) 400 zł

❖ Masaż 30min. 100 zł/ 60min. 160 zł

❖ Elektrostymulacja podniebienia miękkiego i języka **180 zł (10 zabiegów po 5min.)

❖ Laseroterapia punktowa w zakresie schorzeń laryngologicznych** (zapalenie uszu, zapalenie zatok itp.) 200zł (10 zabiegów po 5min.)

❖ Diagnoza uwagi słuchowej (przed rozpoczęciem treningu metodą Tomatisa) (1 spotkanie) 290 zł

❖ Wydanie pisemnej informacji po diagnozie uwagi słuchowej 100 zł

❖ Pisemna informacja o wynikach badań/Pisemna informacji post diagnostyczna 100 zł.

❖ Trening uwagi słuchowej metodą Tomatisa

– pierwszy etap 3000 zł (15 dni roboczych)

– drugi etap i każdy kolejny 1600 zł (8 dni roboczych)

❖ Wydanie  duplikatu opinii lub innego zaświadczenia 50 zł

❖ Indywidualny zestaw ćwiczeń do pracy w domu 70 zł

❖ Udostępnianie dokumentacji medycznej:

– 1 strona wyciągu albo odpisu 15,08 zł

– 1 strona kopii albo wydruku 0,53 zł

* Jedno spotkanie trwa 45 min.

** Zajęcia grupowe odbywają się maksymalnie w grupach 3 osobowych.

*** Do zabiegów elektrostymulacji oraz laseroterapii wymagane jest zlecenie od lekarza.

**** Liczba spotkań niezbędna do postawienia diagnozy zależy od rodzaju i stopnia nasilenia trudności występujących u dzieci


* Jedno spotkanie trwa 45 min.
** Zajęcia grupowe odbywają się maksymalnie w grupach 3 osobowych.
*** Do zabiegów elektrostymulacji oraz laseroterapii wymagane jest zlecenie od lekarza.
**** Liczba spotkań niezbędna do postawienia diagnozy zależy od rodzaju i stopnia nasilenia
trudności występujących u dzieci