Trening efektywnego uczenia się

„Trening efektywnego uczenia się”
Nadrzędnym celem tych zajęć jest ułatwienie dzieciom  osiągnięcia sukcesu w szkole i poza nią. Sprawna, efektywna nauka oraz zapamiętywanie dużej ilości informacji są w większości kwestią techniki i wiedzy, jak wykorzystywać swój umysł. Poprawę umiejętności uczenia się może osiągnąć każdy uczeń.

Korzyści płynące z uczestnictwa:

  • poznanie technik pamięciowych i nauka ich stosowania,
  • umiejętność kreatywnego notowania ułatwiająca zapamiętywanie,
  • rozwój umiejętności koncentracji, uwagi, planowania oraz samodzielnej organizacji pracy,
  • metody ułatwiające efektywną naukę języków obcych,
  • poprawa tempa czytania, rozumienia czytanego tekstu oraz analizy,
  • umiejętność radzenia sobie ze stresem i presją otoczenia.

Powyższe umiejętności są istotne nie tylko podczas edukacji szkolnej, ale również w późniejszym życiu zawodowym i osiąganiu w nim sukcesów. Dlatego też im wcześniej dziecko przyswoi powyższe umiejętności, tym sprawniej będzie mogło realizować się w kolejnych zadaniach życiowych.