Paulina Czarnecka – logopeda

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyłam studia o specjalnościach: zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pedagogiki resocjalizacyjnej, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, logopedię oraz studia podyplomowe w zakresie nauczania biologii i przyrody. 

Prowadziłam diagnozy i terapie logopedyczne w wielu placówkach oświatowych oraz poradniach terapeutycznych. Stale podnoszę swoje kwalifikacje przez uczestnictwo w szkoleniach logopedycznych oraz pedagogicznych. Od siebie jako terapeuty wymagam kreatywnego dostosowania ćwiczeń do możliwości dziecka. W mojej opinii holistyczne i indywidualne podejście do pacjenta zwiększa szanse na osiągnięcie założonych celów terapeutycznych. Z ogromną pasją otaczam kompleksową opieką dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, afazją, autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną oraz licznymi wadami wymowy. W poradni Percepcja prowadzę terapię logopedyczna, terapię pedagogiczną oraz terapię ręki.

Ukończyłam kury i szkolenia z zakresu:
– felinoterapii;
– terapii Metodą Knillów;
– treningu umiejętności społecznych;
– diagnozy i terapii ręki;
– terapii miofunkcjonalnej;
– stymulowania rozwoju i mowy w oparciu o założenia pedagogiczne F. Froebla
– rozwijania emocji i motywacji u dzieci nadpobudliwych;
– uzależnień behawioralnych dzieci i młodzieży;
– integracja sensorycznej w terapii logopedycznej;
– umiejętności społecznych dzieci w spektrum autyzmu;
– diagnozy i terapii osób z uszkodzonym narządem słuchu;
– terapii logopedycznej pacjentów z opóźnionym rozwojem mowy;
– oligofazji;
– seplenienia międzyzębowe;
– techniki pracy nad prawidłową artykulacją u dzieci dwujęzycznych.