Logopedia

Logopedia – ma na celu kształtowanie właściwej mowy w okresie jej rozwoju i doskonalenie jej
w późniejszym okresie a także o usuwaniu różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy.

Terapia neurologopedyczna ma na celu zminimalizowanie skutków wynikających z uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego.

Logopeda– zajmuje się kształtowaniem mowy, zapobieganiem jej zaburzeniom, a także usuwaniem zaistniałych nieprawidłowości. Jest specjalistą w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń komunikacyjnych, a w szczególności w zakresie diagnozy, profilaktyki i terapii zaburzeń artykulacyjnych i fonacyjnych spowodowanych dysfunkcją obwodowych narządów mowy. Zadaniem logopedy jest namierzenie i likwidowanie barier komunikacyjnych, które mogą negatywnie wpływać na rozwój emocjonalny dziecka.

Neurologopeda– dokonuje diagnozy i terapii zaburzeń mowy wynikających z uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego. Dotyczy to m.in. pacjentów z afazją, alalią dysartrią, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, mózgowym porażeniem dziecięcym, zaburzeniami żucia i połykania.