Fizjoterapia

Fizjoterapia jest formą pracy z pacjentem, której zadaniem jest utrzymywanie, rozwijanie
i przywracanie zdolności ruchowych.

 

Fizjoterapia polega na wykorzystaniu w celach leczniczych szeroko pojętego ruchu.
Składa się ona  z trzech podstawowych działów: kinezyterapii, gdzie podstawowym czynnikiem jest ruch,  fizykoterapii, która wykorzystuje w terapii inne niż ruch czynniki fizyczne – a więc zabiegi fizykalne oraz z działu  masażu.
Głównym celem fizjoterapii w naszej placówce jest szeroko pojęta poprawa sprawności ruchowej u dzieci i młodzieży w tym wzmocnienie siły mięśnowej, poprawa elastyczności mięśni, poprawa  koordynacji wzrokowo- ruchowej, równowagi,  złagodzenie bólu, poprawa mobilności stawów i poprawa krążenia. Powyższe działania ułatwiają naszym pacjentom wykonywanie codziennych czynności zarówno w przedszkolu szkole jak i również  podczas zajęć rekreacyjnych.

W naszej placówce  w głównej mierze zajmujemy się pracą z pacjentami z obniżonym/ wzmożonym napięciem mięśniowym, wadami postawy oraz rehabilitacją kardiologiczną.