Anna Paprocka – terapeuta SI

Pedagog, Diagnosta i Terapeuta Integracji Sensorycznej, Terapeuta Ręki.
Ukończyłam studia magisterskie i podyplomowe w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie na kierunku: Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna oraz podyplomowe: Diagnoza i Terapia dzieci z Zaburzeniami Integracji Sensorycznej.

Aktualnie pracuje w Szkole Podstawowej Integracyjnej jako terapeuta integracji sensorycznej i terapeuta ręki.
Zdobyte wykształcenie i wieloletnie doświadczenie pozwalają na zapewnienie dzieciom jak najlepszych warunków dla wszechstronnego rozwoju oraz poprawę funkcjonowania procesów integracji sensorycznej poprzez właściwe stymulowanie wszystkich zmysłów. Priorytetem w pracy z dziećmi jest dla mnie stworzenie przyjaznej atmosfery, pełnej bezpieczeństwa i wzajemnego zrozumienia. Atmosfery, w której dziecko będzie się czuło ważne, potrzebne i rozumiane.