Aneta Woźniak – Psycholog Kliniczny, Pedagog Specjalny, Terapeuta Integracji Sensorycznej, Terapeuta TUS.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończyłam studia o specjalnościach: Edukacja i Rehabilitacja Uczniów z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Pedagogika Opiekuńczo Wychowawcza. Jestem również absolwentką psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Odbyłam liczne szkolenia, m.in. z zakresu terapii i edukacji dzieci z autyzmem, szkolenie uprawniające do prowadzenia treningów TUS, szkolenie zajmujące się zachowaniami trudnymi u dzieci oparte na interwencji behawioralnej oraz szkolenie opisujące psychoseksualny rozwój dziecka oraz wyzwania z tym związane. Jestem w trakcie szkolenia podyplomowego z psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży organizowanego przez ośrodek Poza Schematami.

W poradni Percepcja prowadzę zajęcia integracji sensorycznej, grupowe zajęcia psychologiczne, diagnozę trudności szkolnych oraz konsultacje psychologiczne.