Agnieszka Jas-Bitner – logopeda

Ukończyłam Pomagisterskie Studium Logopedyczne na Uniwersytecie SWPS. Wcześniej, na
Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, zdobyłam tytuł magistra filologii polskiej.

Zajmuje się profilaktyką logopedyczną, stymulacją rozwoju mowy oraz diagnozowaniem i
terapią wad wymowy. Bliskie są mi również zagadnienia związane z usprawnieniem
narządów artykulacyjnych oraz emisją głosu. Odbyłam szkolenia dotyczące m.in. mioterapii,
masażu logopedycznego, kinesiotapingu, opóźnionego rozwoju mowy i budowania
kompetencji komunikacyjnych. 

Pracuję głównie z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Uważam, że terapia poprzez
zabawę daje najlepsze efekty, dlatego do ćwiczeń wykorzystuję np. gry, układanki, klocki i
piłki. Każdy sukces moich pacjentów daje mi energię do dalszego działania.