Terapia i diagnoza Si

 

Terapia integracji sensorycznej, którą prowadzimy w naszej poradni, poprzedzona jest diagnozą procesów integracji sensorycznej. Przeprowadza ją osoba, która posiada certyfikat uprawniający do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii. Diagnozowane są dzieci od 6 m-ca życia.

Proces diagnostyczny odbywa się podczas 2 -3 spotkań i obejmuje: wywiad z rodzicami, wypełnienie kwestionariusza rozwoju sensomotorycznego dziecka, obserwację kliniczną, południowokalifornijskie testy integracji sensorycznej i pisemną diagnozę z zaleceniami.

W czasie wywiadu rodzice są pytani o przebieg ciąży a także rozwój dziecka. Na kolejnym spotkaniu dziecko jest obserwowane przez specjalistę podczas swojej spontanicznej aktywności oraz w trakcie wykonywania różnorodnych zadań. Następnie przeprowadzane są próby kliniczne i testy kalifornijskie, które umożliwiają ocenę procesów integracji sensorycznej.

Na zakończenie następuje omówienie z rodzicami wyników badań i wynikających z nich zaleceń.

Na podstawie informacji uzyskanych z diagnozy terapeuta przygotowuje indywidualny program terapeutyczny dla dziecka.

Terapia integracji sensorycznej określana jest mianem ,, naukowej zabawy”. Podczas specjalnie dobranych zabaw ruchowych, dokonuje się integracja bodźców zmysłowych oraz doświadczeń płynących do ośrodkowego układu nerwowego, co pozwala na lepszą organizację działań.

Metoda integracji sensorycznej to jedna z ważniejszych metod stosowanych w pracy z dziećmi z problemami rozwoju. Kierowana jest do dzieci z trudnościami w uczeniu się ale z powodzeniem można stosować ją w przypadku niepewności intelektualnej, ruchowej, autyzmu i innych zaburzeń. Może być również stosowana jako forma profilaktyki ewentualnych trudności w uczeniu się oraz stymulacja rozwoju dzieci prawidłowo rozwijających się.