Milena Ziółkowska

Mgr Milena Ziółkowska psycholog

Jestem absolwentką studiów magisterskich na kierunku psychologia o specjalności ,,psychologia kliniczna i psychoterapia’’ w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Ukończyłam następujące studia podyplomowe:

  • Przygotowanie pedagogiczne,
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
  •  Pedagogikę specjalną,
  • Terapię i edukację osób ze spektrum autyzmu.

Swoje doświadczenie zdobywałam w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych oraz w Przedszkolach.  Uczestniczyłam w różnych szkoleniach i warsztatach, które wzbogaciły mój warsztat pracy i stale podnoszę swoje kwalifikacje. Jestem trenerem TUS.
W Poradni prowadzę zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz rozwój psychomotoryczny, konsultacje dla rodziców, terapię psychologiczną.