Mgr Joanna Adamiec- Molenda

Mgr Joanna Adamiec-Molenda

Psycholog, oligofrenopedagog. Pracą z dziećmi i ich rodzinami zajmuję się już od prawie 10 lat. Doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi w placówkach wsparcia dziennego, świetlicach środowiskowych, domu dziecka i szkole podstawowej. Nieustannie poszerzam swoją wiedzę i doskonalę warsztat pracy uczestnicząc w licznych szkoleniach i kursach. Ukończyłam między innymi: szkolenie trenera TUS, trening kontroli złości, diagnoza i terapia tików, zajęcia profilaktyczne z zakresu przemocy rówieśniczej, szkolenie „Jak rozmawiać z dzieckiem o seksualności?” oraz całoroczny kurs „Akademia Nauczyciela Wspomagającego”.

Aktualnie pracuję w szkole podstawowej oraz zajmuję się terapią psychologiczną i pedagogiczną a także diagnozą psychologiczną. W swojej pracy zawsze stawiam na pierwszym miejscu dobro dziecka i jego potrzeby, pomagam wedle najwyższych standardów i najnowszej dostępnej wiedzy.