mgr Agnieszka Tryc

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, a także studiów podyplomowych z integracji sensorycznej w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji.

Przez cztery lata pracowała jako nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej. Aktualnie prowadzi terapię integracji sensorycznej w szkole podstawowej i Poradni.

Uczestniczka kursów terapii ręki, pracy z dziećmi z zespołem Aspergera i komunikacji bez przemocy.