Marta Pokój

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, terapeuta uzależnień w trakcie certyfikacji. Obecnie odbywa staż w Poradni Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia. Doświadczenie zdobywała na stażach i wolontariatach, m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień dzieci i młodzieży. Ukończyła szkolenie Profilaktyka i Terapia Uzależnień behawioralnych organizowany przez PARPA oraz Fundację PRAESTERNO.