Katarzyna Chilimoniuk

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowych studiów logopedycznych na wydziale Polonistyki UW. Ukończyła szkolenie 1-go i 2-go stopnia w zakresie Terapii Integracji Sensorycznej w PSTIS.

Dodatkowe szkolenia:

Terapia dzieci autystycznych (PSTIS), Emisja Głosu, Klub Rodzica, Jak towarzyszyć rodzicom we wspieraniu rozwoju dzieci, Warsztat dla psychologów i pedagogów mających profesjonalny kontakt z dziećmi i ich rodzicami (Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna “TOP”)

Wczesna Interwencja. Wybrane zagadnienia związane z diagnozą i terapią dziecka w wieku 0-6 lat z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego (CMPP)

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć terapeutycznych z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym.