Justyna Cieplińska

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych na kierunku Pedagogika ze specjalizacją terapia pedagogiczna w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie.

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zajmuje się organizacją pracy sekretariatu. Do jej obowiązków należy min. umawianie diagnoz psychologiczno-pedagogicznych, wszelkiego rodzaju konsultacji, bieżący nadzór nad dokumentacją pacjentów oraz pozostałe prace biurowe.

Dodatkowo prowadzi zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej z dziećmi (nauka liter, pisania i czytania).