Danuta Garwalska – Kolek

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku rewalidacja Głuchych i Niedosłyszących, Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku logopedia, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku neurologopedia oraz Studium Terapii Dysleksji.

Uczestniczka wielu kursów i szkoleń z dziedziny logopedii i pedagogiki.

W Poradni prowadzi zajęcia z zakresu neurologopedii oraz terapii logopedycznej.