Anna Wiglusz

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowych studiów z zakresu surdologopedii organizowanych przez UMCS przy współpracy z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie.

Ukończyła szereg szkoleń związanych z pracą i terapią z dziećmi, m.in. Metody pracy z uczniem z autyzmem, Sylabową metodę nauki czytania, Makaton – szkolenie podstawowe, Picture Exchange Communication System. Ukończyła także staż z zakresu terapii logopedycznej małych dzieci i dzieci w wieku przedszkolnym ze spektrum autyzmu organizowanym przez Fundację „Synapsis”.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku szkolnym, przedszkolnym oraz z dziećmi młodszymi, które zdobywała pracując m.in. w poradniach pedagogiczno-psychologicznych.

W Poradni “Percepcja” zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną oraz diagnozą i terapią SI. Specjalizuje się w pracy z małymi pacjentami z zaburzeniami rozwoju – zwłaszcza ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera oraz z dziećmi z zaburzeniami rozwoju mowy do 3. roku życia.

Nie boi się nowych i trudnych wyzwań. Lubi pracę z małymi dziećmi, ponieważ wymaga ona dużej kreatywności, pomysłowości, elastyczności, a przede wszystkim cierpliwości, w zamian dając dużo satysfakcji i szczerej radości. Uśmiech sukcesu na twarzy dziecka oraz wdzięczność w głosie i oczach rodziców to wspaniała nagroda za wykonaną pracę i motywacja do dalszego rozwoju zawodowego.