Anna Metera

Mgr Anna Metera

Terapeutka integracji sensorycznej, pedagog, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel wspomagający.

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na kierunku Pedagogika rewalidacyjna z edukacją przedszkolną oraz Terapia pedagogiczna z edukacją włączającą. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Integracji sensorycznej w Centrum Integracji Sensorycznej Wyższa Szkoła Edukacji w Sporcie w Warszawie. Uczestniczyła w kursie: „Bilateralna Integracja – program szkolny z zakresu badań przesiewowych i treningu grupowego dla dzieci i młodzieży z problemami w obrębie współpracy i koordynacji bilateralnej ciała”.

W pracy zawodowej towarzyszyła dzieciom na różnym etapie rozwojowym, dorosłym niepełnosprawnym fizycznie i intelektualnie a także osobom starczym.

W Poradni Percepcja prowadzi zajęcia z integracji sensorycznej.