Anna Malicka

Ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim, na kierunku Pedagogika specjalna i edukacja społeczna w specjalności: terapia i wspomaganie rozwoju dziecka oraz studia magisterskie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego na kierunku Terapia pedagogiczna i edukacja włączająca

Dzięki samodoskonaleniu wprowadza do zajęć z dziećmi elementy bajkoterapii, lalkoterapii, terapii hokus fokus, terapii manualnej ręki oraz prowadzi ciekawe animacje zabaw. Jest także certyfikowanym trenerem EEG-Biofeedbacku.

Doświadczenie zdobywała pracując jako nauczyciel wspomagający w przedszkolach, poradniach i placówkach oferujących pomoc pedagogiczno-psychologiczną. Prowadziła m.in: treningi efektywnego uczenia się.