Aleksandra Szlachetka

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Specjalista w zakresie surdopedagogiki i oligofrenopedagogiki. Ukończyła studia podyplomowe „Wczesna Interwencja – pomoc Dziecku i Rodzinie” realizowane przez APS w Warszawie oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej realizowany przez WCIES.

W Poradni prowadzi zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania, pisania, liczenia (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia) , terapię dzieci z wadami słuchu oraz trudnościami rozwojowymi jak również zajęcia usprawniające umiejętności uczenia się przeznaczone dla uczniów szkoły podstawowej ( kl.IV, V, VI ) i gimnazjalnej w ramach „Treningu efektywnej nauki”.