Aleksandra Krawczyk – psycholog, pedagog, terapeuta pedagogiczny.

Jestem absolwentką kierunku pedagogiki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i psychologii na WSEI w Lublinie. Na co dzień pracuję z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Prowadzę zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci z spektrum zaburzeń autystycznych. Podstawą mojej pracy jest nawiązanie pozytywnej relacji z dzieckiem, rozpoznanie i zaspokojenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także stworzenie przestrzeni i możliwości do wszechstronnego rozwoju dziecka.

Szkolenia:

  • Trening Umiejętności Społecznych,
  • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia diagnoza i masaż
  • Trener kontroli złości.