Agnieszka Kreczunowicz

Absolwentka studiów magisterskich z zakresu pedagogiki w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – specjalizacja psychopedagogika kreatywności. Ukończyła studia podyplomowe z diagnozy i terapii pedagogicznej organizowane przez CWRO oraz liczne kursy doskonalące m.in.: trening szybkiego czytania i technik uczenia się, diagnoza i terapia metodą Warnkego, grafomotoryka w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w oparciu o PTR, szkolenie Kinezjologii Edukacyjnej „Gimnastyka Mózgu”, szkolenie na Trenera Odysei Umysłu.

W Poradni Percepcja prowadzi diagnozę pedagogiczną dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie trudności w uczeniu się.