Adrianna Mielczarek

Absolwentka studiów licencjackich – logopedia ze specjalnością nauczania dzieci języka polskiego jako drugiego/obcego na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Aktualnie studentka studiów magisterskich na kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. W pracy logopedycznej wykorzystuje elementy Metody Krakowskiej oraz artystyczne środki wyrazu takie jak: muzyka, plastyka, ruch, działania parateatralne. Zwraca szczególną uwagę na holistyczne podejście do pacjenta logopedycznego. Jej motto brzmi: „Wiemy kim jesteśmy, ale nie wiemy kim możemy się stać”.