Skierowania

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa  Zdrowia  skierowanie do naszej placówki od dnia  09.01.2022 r.  powinno być już wystawione w formie elektronicznej.

Specjalistą, który może  wystawić skierowanie do naszej placówki ( Ośrodka Dziennego Rehabilitacji Słuchu i Mowy ( 2300) może być: laryngolog, audiolog, foniatra bądź neurolog.

Wizyta u jednego z ww. specjalistów powinna odbyć się w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Warto też pamiętać, że skierowanie może być wyjątkowo wystawione w postaci papierowej, jeśli lekarz:

  • nie ma dostępu do systemu e-zdrowie (P1) np. w przypadku awarii tego systemu, systemu gabinet.gov.pl w placówce lub braku dostępu do internetu np. podczas wizyty domowej
  • wystawia skierowanie osobie o nieustalonej tożsamości
  • jest z innego państwa członkowskiego UE i tylko tymczasowo oraz
    okazjonalnie udziela świadczeń zdrowotnych w Polsce.

W związku z powyższym, jeśli otrzymają Państwo od lekarza specjalisty   skierowanie w wersji papierowej prosimy o dostarczenie do nas wraz ze skierowaniem pisemnej  informacji z placówki , że zaistniały powyższe sytuacje i nie było możliwości wystawienia e-skierowania.