Zuzanna Gawryszewska

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku oligofrenopedagogika i terapia pedagogiczna. Posiada kwalifikacje logopedy. Uczestniczka wielu kursów i szkoleń z zakresu terapii ręki i pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W Poradni prowadzi zajęcia pedagogiczne oraz terapię logopedyczną.