Paulina Sybilska

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna – surdopedagogika, pedagogika wczesnoszkolna, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika). Ukończone    studia z zakresu psychologii – psychologia kliniczna. Wyszktałcenie podyplomowe uzyskane na Uniwersytecie SWPS w Warszawie – Stosowana analiza zachowania: przygotowanie
do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania.

Kursy i szkolenia:

 • VB- MAPP – Ocena osiągania kamieni milowych i planowanie terapii – Scolar
 • Szkolenie I i II-go stopnia w zakresie Terapii Integracji Sensorycznej – Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej
 • Picture Exchange Communication System – Poziom 1 – Pyramid Educational Consultants of Poland
 • „Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne – I stopień” Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
 • „Kształtowanie kompetencji społecznych u dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera – TUS” SOTIS
 • Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dzieciom PBLS
 • „Oswoić Autyzm”- Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka ASYSTA
 • Stosowana Analiza Zachowania (ABA) w praktyce – jak pracować z dziećmi z autyzmem.
 • „Autyzm – porozmawiajmy o tym”– Centrum Terapii Autyzmu – SOTIS.
 • Kurs Migające Brzdące.
 • Kurs języka migowego – I, II, III stopień.