oferta

ZAPRASZAMY NA:

– Konsultacje

– Terapie:

 • Terapia logopedyczna
 • Terapia integracji sensorycznej
 • Terapia audio-psycho-fonologiczna
 • Terapia pedagogiczna
 • Psychoterapia
 • Fizjoterapia
 • Terapia metodą Warnkego

– Diagnozy:

 • Diagnoza audio-psycho-fonologiczna
 • Diagnoza integracji-sensorycznej
 • Diagnoza pedagogiczna
 • Diagnoza logopedyczna
 • Diagnoza zaburzeń zachowania

– Treningi:

 • Trening umiejętności społecznych
 • Trening efektywnego uczenia się
 • Trening graficzny(nauka ładnego pisania)

– Masaże