nzoz

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PERCEPCJA”

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PERCEPCJA” jest przychodnia świadczącą kompleksową obsługę medyczną w zakresie rehabilitacji i terapii dzieci, młodzieży oraz dorosłych. NZOZ „PERCEPCJA” został zarejestrowany w Wydziale Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dnia 07.11.2011r pod numerem 242/2011 i otrzymał Księgę Rejestrową numer 14-03667.

W ramach działalności Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej stworzyliśmy dla Państwa:

 • OŚRODEK/ ODDZIAŁ DZIENNY rehabilitacji słuchu i mowy,
 • OŚRODEK/ ODDZIAŁ DZIENNY wczesnego wspierania rozwoju,
 • PORADNIĘ LOGOPEDYCZNĄ,
 • PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNĄ.

Nawiązaliśmy współpracę z  Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie rehabilitacji słuchu i mowy.

Świadczenia realizujemy na podstawie skierowania od lekarza specjalisty- laryngologa, audiologa, foniatry, neurologa.

skierowanie-poradnia

Przyjmujemy Pacjentów z:

 • specyficznymi zaburzeniami rozwoju mowy i języka,
 • zaburzeniami artykulacji, ekspresji mowy i rozumienia mowy,
 • zespołem Landau’a-Kleffnera,
 • głuchotą przewodzeniową i uczuciowo-nerwową,
 • głuchotą przewodzeniową obustronną,
 • głuchotą czuciowo-nerwową obustronną,
 • głuchotą ototoksyczną,
 • nagłą głuchotą idiopatyczną,
 • ubytkami słuchu,
 • zaburzeniami degeneracyjnymi i naczyniowymi ucha,
 • dzwonieniem (szumami) w uszach,
 • zaburzeniami percepcji słuchowej,
 • schorzeniami nerwu przedsionkowo- ślimakowego,
 • wrodzonymi wadami rozwojowymi ucha,
 • zaburzeniami mowy,
 • dysfazją i afazją,
 • dysartią i anartrią.

Regulamin NZOZ

Naszym Pacjentom zapewniamy nowoczesny sprzęt do diagnozy i terapii, fachową opiekę terapeutyczną oraz miłą i przyjemną atmosferę.