Nadia Łamek

Logopeda i nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, absolwentka pedagogiki w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz logopedii w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie. Uczestniczka wielu szkoleń z zakresu logopedii i psychologii, m. in.: Trening Umiejętności Społecznych (TUS), Trening

Zastępowania Agresji (TZA), terapia logopedyczna dziecka ze spectrum autyzmu.

Praca z dziećmi to jej ogromna pasja. Prowadząc terapię logopedyczną pomaga swoim

małym pacjentom przezwyciężać trudności związane z komunikacją i artykulacją

uwzględniając ich całościowy i indywidualny rozwój. Metody, którymi posługuje się w terapii wypracowała w oparciu o wiedzę ze studiów oraz masę różnorodnych doświadczeń zdobytych między innymi dzięki pracy jako logopeda szkolny. Cały czas poszerza swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu logopedii planując kolejne szkolenia oraz będąc na bieżąco z najnowszą literaturą specjalistyczną.