Marzena Jońska-Majek

mgr Fizjoterapii, Terapeuta Integracji Sensorycznej, Oligofrenopedagog.  Kursy z zakresu MNRI Svietlany Masgutovej : Integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych, Terapia taktylna, Archetypy rozwoju ruchowego, Integracja odruchów ustno-twarzowych. Dodatkowo PNF,taping medyczny, Metoda Denissona, oraz liczne kursy z zakresu masażu. Głowne zinteresowania to neurologia ikinezjologia.