Martyna Miszkiewicz – Pluta

Ukończyła 5-letnie magisterskie studia psychologiczne ze specjalnością z psychologii klinicznej. Obecnie jest w trakcie 4-letniego szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej CBT w Warszawie. Ponadto ukończyła wiele szkoleń, które pomagają jej w pracy z dziećmi i młodzieżą.

W Poradni zajmuje się prowadzeniem psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży. Ponadto wykonuje diagnozy i prowadzi terapię integracji sensorycznej, a także terapię psychologiczną.

Swoje doświadczenie zdobywała w Klinice Psychiatrii w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, w Zakładzie Wczesnej Interwencji Psychologicznej w Instytucie Matki i Dziecka. Ponadto odbyła staż w Centrum Psychoterapii Dolna w Warszawie.

Była wolontariuszką w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Kobiet i Dzieci Ofiar Przemocy.

Psychologia i psychoterapia jest jej wielką pasją, dlatego stale pogłębia swoją wiedzę w tym zakresie. W swojej pracy zwraca szczególną uwagę na akceptację drugiego człowieka.