Kamila Dołgań

Jestem absolwentką logopedii z audiologią, dyplom licencjacki uzyskałam w 2019 roku na UMCS w Lublinie. Praktykę zawodową dotyczącą dyslalii, opóźnionego rozwoju mowy, czy zaburzeń głosu lub słuchu zdobyłam podczas praktyk uczelnianych w szkołach podstawowych, poradni psychologiczno-pedagogicznej, przyszpitalnych poradniach foniatrycznych oraz audiologicznych. Bogate doświadczenie zawodowe zdobyłam również podczas wizyt na oddziale neurologicznym oraz rehabilitacyjnym w Warszawskich szpitalach. Prowadziłam samodzielnie terapię z pacjentami w wieku przedszkolnym i szkolnym. Swoje doświadczenie i pasję do logopedii staram się nieustannie wzbogacać o nowe szkolenia, warsztaty i lekturę o tematyce neurologopedycznej oraz audiologicznej. Wyznaję zasadę całościowego podejścia do diagnozy logopedycznej, włączając innych specjalistów: psychologa, foniatrę, laryngologa, czy fizjoterapeutę. Wiąże się to z szukaniem przyczyn powodujących dane zaburzenie mowy oraz ich usuwaniem w celu osiągnięcia skutecznych i trwałych  efektów terapii. Jestem specjalistą, który pomaga innym ale również sama uczę się od moich pacjentów, którzy są dla mnie najlepszą motywacją do działania i sprawdzianem zdobytych umiejętności.