Joanna Adamiec – Molenda

Jestem psychologiem, pedagogiem i nauczycielem wspomagającym, pracą z dziećmi i ich rodzinami

zajmuję się już od prawie 10 lat. Doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi w

placówkach wsparcia dziennego, świetlicach środowiskowych, domu dziecka i szkole podstawowej.

Nieustannie poszerzam swoją wiedzę i doskonalę warsztat pracy uczestnicząc w licznych szkoleniach i

kursach. Ukończyłam między innymi: szkolenie trenera TUS, trening kontroli złości, diagnoza i terapia

tików, zajęcia profilaktyczne z zakresu przemocy rówieśniczej, szkolenie „Jak rozmawiać z dzieckiem o

seksualności?” oraz całoroczny kurs „Akademia Nauczyciela Wspomagającego”. Aktualnie pracuję w

szkole podstawowej z dziećmi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz zajmuję się

terapią psychologiczną i pedagogiczną. W swojej pracy zawsze stawiam na pierwszym miejscu dobro

dziecka i jego potrzeby, pomagam wedle najwyższych standardów i najnowszej dostępnej wiedzy.