Ewa Nowacka

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunkach: historia i

pedagogika o specjalności psychopedagogika specjalna z logopedią oraz studiów

podyplomowych z terapii pedagogicznej uczniów z dysleksją, ADHD i zaburzeniami

zachowania. Uczestniczka kursu kwalifikacyjnego z oligofrenopedagogiki i kursu terapii ręki.

Od lat pracuje z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych jako terapeuta

pedagogiczny i nauczyciel wspomagający.

W poradni zajmuje się diagnozą trudności szkolnych.