Elżbieta Leloch – Wójtowicz

Absolwentka II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Medycznego Studium Zawodowego nr. 4 im. prof. E. Biernackiego w Warszawie.

Uczestniczka licznych kursów, warsztatów, szkoleń z zakresu rehabilitacji niemowląt i dzieci w tym także z Kompleksowej Rehabilitacji Kardiologicznej oraz konferencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

W Poradni sprawuje nadzór nad organizacją, jakością i efektywnością udzielanych świadczeń zdrowotnych, zarządza kadrą specjalistów (fizjoterapeuci, psycholodzy, pedagodzy, terapeuci Integracji Sensorycznej, logopedzi), sprawuje opiekę nad uczestnikami praktyk studenckich

i staży oraz kontrolę nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji w placówce. Pełni funkcję przewodniczącej zespołu do spraw WWR. Monitoruje pracę sekretariatu Poradni.

Prowadzi indywidualne zajęcia terapeutyczne dla niemowląt i dzieci z problemami neurologicznymi i ortopedycznymi. Zajmuje się wspomaganiem rozwoju ruchowego dzieci ze złożoną niepełnosprawnością łącząc metody tradycyjnej rehabilitacji z elementami integracji sensorycznej.

W szczególności specjalizuje się w rehabilitacji „małych” pacjentów z zaburzeniami napięcia mięśniowego, opóźnionym rozwojem motorycznym, wadami rozwojowymi OUN, chorobami układu sercowo-naczyniowego, zespołami wad genetycznych, asymetrią ułożeniową oraz wadami postawy.

Członek Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska.