cennik

 

– KONSULTACJE

 • psychologiczne (50 min) – 120 zł
 • pedagogiczne (50 min) – 90 zł
 • neurologopedyczne – 120 zł
 • logopedyczne – 100 zł
 • fizjoterapeutyczne – 100 zł

– TERAPIE

 • Terapia logopedyczna (50 min) – 100 zł/70 zł zajęcia w grupie do 4 dzieci
 • Terapia integracji sensorycznej (50 min) – 110 zł
 • Terapia audio-psycho-fonologiczna:

                  pierwszy etap  – 1800 zł

                  drugi i kolejne etapy – 1200 zł

 • Terapia pedagogiczna (50 min) – 100 zł/70 zł w grupie do 4 osób
 • Psychoterapia (60 min) – 120 zł/70 zł terapia grupowa
 • Terapia pary – (90 min.)- 180 zł
 • Terapia Diady ( dziecko-rodzic)- (90 min.)- 180 zł
 • Terapia rodzinna (90 min)-180 zł
 • Fizjoterapia – 100 zł/zajęcia indywidualne/70 zł/zajęcia grupowe
 • Terapia metodą Warnkego:

diagnoza – 230 zł

terapia – 100 zł/zajęcia

pierwszy etap trwa 3 miesiące/5o min/2 razy w tygodniu

drugi etap w zależności od postępów w terapii trwa ok. 3 miesięcy, częstotliwość zajęć można zmniejszyć do raz w tygodniu

– DIAGNOZY

 • Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna (2 spotkania) – 370 zł

(gotowość szkolna, dysleksja, dysortografia, dysgrafia, specyficzne trudności w uczeniu się)

NIE  WYKONUJEMY diagnozy w kierunku edukacji domowej oraz  Wczesnego Wspomagania Rozwoju – Dzieci z opiniami o WWR zapraszamy na nasze zajęcia!

 • Diagnoza dyskalkulii (3 spotkania) – 450 zł
 • Diagnoza audio-psycho-fonologiczna – 200 zł
 • Diagnoza integracji sensorycznej (2-3 spotkania) – 350 zł
 • Diagnoza logopedyczna (45 – 60 min) – 120 zł
 • Diagnoza zaburzeń zachowania (2-3 spotkania) – 350 zł
 • Diagnoza – reklama – 220 zł

– TRENINGI

 • Trening umiejętności społecznych – 100 – 120 zł/grupa 2-4 osobowa

Zajęcia indywidualne przygotowujące do wejścia w grupę terapeutyczną – 100 zł

 • Trening efektywnego uczenia się (50 min) – 110 zł/zajęcia indywidualne

Zajęcia grupowe płatne jednorazowo za cały cykl  – 840 zł. Trening trwa I semestr szkolny, zajęcia odbywają                      się raz w tygodniu.

 • Trening graficzny (nauka ładnego pisania)

pierwsze zajęcia – 120 zł, kolejne – 100 zł

– MASAŻE

Masaż całościowy (60 min) – 120 zł

Masaż częściowy (30 min) – 70 zł

Masaż małego dziecka (30 min) – 60 zł

– PSYCHOEDUKACJA (50 min) – 100 zł

– WYDANIE ZAŚWIADCZENIA LUB DUPLIKATU OPINII – 40 zł