Cennik

Cennik Poradni „PERCEPCJA”

 • Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna w kierunku specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia) 3 spotkania 520 zł
  • Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna w kierunku dyskalkulii 4 spotkania 660 zł
  • Diagnoza dysleksji lub dyskalkulii rozszerzona o trudności
   społeczne/ emocjonalne cena podstawowa plus 160 zł za jedno spotkanie
 • Diagnoza gotowości szkolnej dla dzieci przed podjęciem decyzji
  o rozpoczęciu nauki w pierwszej klasie (2 spotkania) 400 zł
 • Diagnoza poznawczo-funkcjonalna dla dzieci do 6 r.ż. (2 spotkania) 400 zł
 • Opinia o braku przeciwskazań do podjęcia pracy przez osobę nieletnią
  (1 spotkanie) 280 zł
 • Diagnoza  Procesów Integracji  Sensorycznej (3 spotkania) 385 zł
 • Terapia Integracji  Sensorycznej  125 zł
  • Konsultacja „dla maluchów”- przeznaczona dla niemowląt i dzieci do 3 r.ż. 160 zł
 • Konsultacja psychologiczna 160 zł
 • Terapia psychologiczna indywidualna135 zł/ grupowa * 80 zł
 • Konsultacja pedagogiczna 130 zł
 • Terapia pedagogiczna indywidulana 120 zł/ grupowa * 80 zł

w tym: 

  • Terapia ręki, zajęcia indywidualne120 zł/ grupowe* 80 zł
  • Wczesna nauka czytania 120 zł– zajęcia indywidualne
  • „Dziecięcia matematyka”- rozwijanie kompetencji matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym 120 zł zajęcia indywidualne
 • Konsultacja logopedyczna 130 zł
 • Terapia logopedyczna indywidulana 120 zł/ grupowa*  80 zł
  • Konsultacja neurologopedyczna 140 zł
 • Terapia neurologopedyczna 130 zł/ grupowa* 80 zł
 • Konsultacja surdologopedyczna 140zł
 • Konsultacja fizjoterapeutyczna 150 zł
 • Fizjoterapia 130 zł/ zajęcia w  grupie*  80 zł
 • Masaż 30min. 80 zł/ 60min. 120 zł
  • Elektrostymulacja podniebienia miękkiego i języka **180zł (10 zabiegów po 5min.)
  • Laseroterapia punktowa w zakresie schorzeń laryngologicznych** (zapalenie uszu, zapalenie zatok itp.) 200zł (10zabiegów po 5min.)
 • Diagnoza uwagi słuchowej (przed rozpoczęciem treningu metodą Tomatisa) 250 zł
 • Wydanie pisemnej informacji po diagnozie uwagi słuchowej 100 zł
 • Trening uwagi słuchowej metodą Tomatisa

– pierwszy etap 2500 zł

– drugi  etap i każdy kolejny 1350 zł 

 • Wydanie informacji, duplikatu lub innego zaświadczenia 50 zł
 • Indywidualny zestaw ćwiczeń do pracy w domu 50 zł

*Zajęcia grupowe odbywają się maksymalnie w grupach 3 osobowych.

** Do zabiegów elektrostymulacji oraz laseroterapii wymagane jest zlecenie od lekarza.