cennik

Cennik Poradni „PERCEPCJA” 

(obowiązujący od 01.01.2022r.) 

Diagnoza w kierunku trudności szkolnych, społecznych, emocjonalnych (3 spotkania) 520 zł 

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna w kierunku dyskalkulii  (4spotkania) 620 zł 

Diagnoza gotowości szkolnej dla dzieci przed podjęciem decyzji  o rozpoczęciu nauki w pierwszej klasie (2 spotkania) 400 zł 

Diagnoza poznawczo-funkcjonalna dla dzieci do 6 r.ż. (2 spotkania) 400 zł Opinia o braku przeciwskazań do podjęcia pracy przez osobę nieletnią  (1 spotkanie) 280 zł 

Diagnoza Integracji Sensorycznej (3 spotkania) 370 zł 

Terapia Integracji Sensorycznej 125 zł 

Konsultacja psychologiczna 160 zł 

Terapia psychologiczna 135 zł/ zajęcia w grupie 80 zł 

Terapia pedagogiczna 120 zł/ zajęcia w grupie 80 zł  

Konsultacja logopedyczna 130 zł 

Terapia logopedyczna 120 zł/ zajęcia w grupie 80 zł 

Terapia neurologopedyczna 130 zł/ zajęcia w grupie 80 zł 

Konsultacja fizjoterapeutyczna 150 zł 

Fizjoterapia 130 zł/ zajęcia w grupie 80 zł  

Masaż 30min 80 zł  

Masaż 60min 120 zł 

Diagnoza przetwarzania słuchowego 250 zł (wydanie pisemnej informacji 100 zł) Terapia audio-psycho-fonologiczna Tomatisa: 

  • pierwszy etap 2500 zł 
  • drugi etap i każdy kolejny 1350 zł  

Wydanie opinii, duplikatu lub innego zaświadczenia 50 zł 

Indywidualny zestaw ćwiczeń do pracy w domu 50 zł