Artur Lubański

Absolwent studiów magisterskich na Wydziale Psychologii Uniwersytetu im.

Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz studium Psychotronicznego Klubu Liderów.

Od wielu lat prowadzi szkolenia dla placówek edukacyjnych z zakresu psychologii i

pedagogiki. Zwolennik holistycznego podejścia do człowieka.

W Poradni „Percepcja” zajmuję się, konsultacjami dla rodziców, wsparciem

psychologicznym dla dzieci i młodzieży.