Adrianna Mielczarek

Absolwentka studiów licencjackich – logopedia ze specjalnością nauczania dzieci języka

polskiego jako drugiego/obcego na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Aktualnie

studentka studiów magisterskich na kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna na Warszawskim

Uniwersytecie Medycznym. W pracy logopedycznej wykorzystuje elementy Metody

Krakowskiej oraz artystyczne środki wyrazu takie jak: muzyka, plastyka, ruch, działania

parateatralne. Zwraca szczególną uwagę na holistyczne podejście do pacjenta

logopedycznego. Jej motto brzmi: „Wiemy kim jesteśmy, ale nie wiemy kim możemy się

stać”.