Ważne!

W nawiązaniu do komunikatu Centrali NFZ z dnia 15.03.2020 r. w sprawie zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej (Zalecenia dla świadczeniodawców dotyczące zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19) oraz zgodnie z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2020 r. „…w sprawie ogólnych warunków Umowy o udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej” informujemy, że w związku z trwającą przerwą w placówkach oświatowych oraz zalecaną przez Ministra Zdrowia sytuacją epidemiczną wiążącą się z ograniczeniami w przemieszczaniu, a także ograniczeniu bezpośrednich kontaktów z osobami obcymi, Zarząd NZOZ Percepcja podjął decyzję o zawieszeniu prowadzenia rehabilitacji od dnia 30.03.2020 r. do czasu unormowania się sytuacji epidemicznej w kraju.
 
Wszystkim naszym Pacjentom i ich Rodzinom życzymy dużo zdrowia.