Rehabilitacja Wzroku

Szanowni Państwo,
 
miło nam poinformować, że 1 kwietnia br. podpisaliśmy umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług w zakresie rehabilitacji wzroku.
 
Zapraszamy dorosłych i dzieci z problemami:
 
H25 Zaćma starcza
H25.0 Zaćma starcza początkowa
H25.1 Zaćma starcza jądrowa
H26 Inne postacie zaćmy
H26.0 Zaćma dziecięca, młodzieńcza i przedstarcza
H26.1 Zaćma urazowa
H26.3 Zaćma polekowa
H26.4 Stany po zaćmie
H35 Inne zaburzenia siatkówki
H35.0 Retinopatia nieproliferacyjna i zmiany naczyniowe siatkówki
H35.1 Retinopatia wcześniaków
H35.2 Inne zmiany rozrostowe siatkówki
H35.4 Zwyrodnienie siatkówki obwodowej
H40 Jaskra
H40.0 Podejrzenie jaskry
H40.1 Jaskra pierwotna z otwartym kątem przesączania
H40.2 Jaskra pierwotna z zamkniętym kątem przesączania
H40.3 Jaskra wtórna w urazach oka
H40.4 Jaskra wtórna w stanach zapalnych oka
H40.5 Jaskra wtórna w przebiegu innych chorób oka
H40.6 Jaskra wtórna polekowa
H40.8 Inne postacie jaskry
H40.9 Jaskra, nieokreślona
H44.4 Obniżone napięcie gałki ocznej
H44.8 Inne zaburzenia gałki ocznej
H44.9 Zaburzenia gałki ocznej, nieokreślone
H49 Zez porażenny
H49.0 Porażenie nerwu okoruchowego [III nerwu czaszkowego]
H49.1 Porażenie nerwu bloczkowego [IV nerwu czaszkowego]
H49.2 Porażenie nerwu odwodzącego [VI nerwu czaszkowego]
H49.3 Porażenie mięśni zewnątrzgałkowych całkowite
H49.4 Porażenie postępujące mięśni zewnątrzgałkowych
H49.8 Inne zezy porażnne
H50 Inne postacie zeza
H50.0 Zez jawny, towarzyszący, zbieżny
H50.1 Zez jawny, towarzyszący, rozbieżny
H50.2 Zez pionowy
H50.3 Zez okresowy
H50.4 Inne i nieokreślone zezy jawne
H50.5 Zez ukryty
H50.6 Zez mechaniczny
H50.9 Zez nieokreślony
H51 Inne zaburzenia ruchów obuocznych
H51.0 Porażenie skojarzonego spojrzenia
H51.1 Niedomoga i skurcz konwergencji
H51.2 Porażenie mięśni gałkowych międzyjądrowe
H51.8 Inne określone zaburzenia obuocznej motoryki
H51.9 Zaburzenia obuocznej motoryki, nieokreślone
H52 Zaburzenia refrakcji i akomodacji
H52.0 Nadwzroczność
H52.1 Krótkowzroczność
H52.2 Astygmatyzm
H53 Zaburzenia widzenia
H53.0 Niedowidzenie z nieużywania oka
H53.1 Subiektywne zaburzenia widzenia
H53.2 Dwojenie
H53.3 Inne zaburzenia widzenia obuocznego
H53.4 Zmiany w polu widzenia
H53.5 Zaburzenia widzenia barw
H53.6 Ślepota zmierzchowa
H53.8 Inne zaburzenia widzenia
H53.9 Zaburzenia widzenia, nieokreślone
H54 Ślepota i upośledzenie widzenia
H54.0 Ślepota obuoczna
H54.1 Ślepota jednego oka, upośledzenie widzenia drugiego oka
H54.2 Upośledzenie wzroku obuoczne
H54.3 Nieokreślona utrata wzroku, obuoczna
H54.4 Ślepota jednego oka
H54.5 Upośledzenie widzenia jednego oka
H54.6 Nieokreślona utrata wzroku jednego oka
H54.7 Nieokreślona utrata wzroku
H55 Oczopląs i inne nieregularne ruchy gałki ocznej
H57 Inne zaburzenia oka i przydatków oka
H57.0 Zaburzenia czynności źrenicy
H57.1 Ból oczny
H57.8 Inne określone zaburzenia oka i przydatków oka
H57.9 Zaburzenia oka i przydatków oka, nieokreślone
H58 Inne zaburzenia oka i przydatków oka w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
H58.0 Zaburzenia czynności źrenicy w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
H58.1 Zaburzenia widzenia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
H59 Po zabiegowe uszkodzenia oka i przydatków oka, niesklasyfikowane gdzie indziej
 
Do Ośrodka rehabilitacji wzroku przyjmujemy pacjentów ze skierowaniem od lekarza:
• Okulisty
• Neurologa
• Lekarza rehabilitacji
 
realizujących umowę z NFZ
 
Jeśli macie Państwo pytania lub chcecie zapisać się na wizytę – prosimy o kontakt pod nr 602 741 449.
 
Zapraszamy!