slajd1

Zaproszenie na bezpłatny warsztat

Szanowni Państwo,

w dniu 24.02.2018 r. (sobota) o godz. 10:00 odbędzie się bezpłatny warsztat dla rodziców pod tytułem „Wspieranie dziecka z nadwrażliwością dotykową ( stymulacja dotykowa i propriocepcja)”,  który poprowadzą mgr Marta Samorajczyk (psycholog, terapeuta SI)  oraz mgr Anna Wiglusz ( surdologopeda, terapeuta SI).

Prosimy o zgłoszenia pod nr tel. 602 741 449 lub na adres percepcja.info@gmail.com

slajd1

Wczesne Wspomaganie Rozwoju – wolne miejsca w lutym!

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to kompleksowa pomoc mająca na celu usprawnianie dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

  1. Podstawą przyjęcia dziecka do zespołu wczesnego wspomagania jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydana przez zespół orzekający działający w poradni psychologiczno – pedagogicznej.
  2. Zespół orzekający wydaje opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na wniosek rodzica.
  3. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania wydają zespoły orzekające działające w poradniach psychologiczno – pedagogicznych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Opinie dla dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszacych wydaje zespół działający w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Terapeutycznej TOP, ul. Raszyńska 8/10. Opinie dla dzieci z autyzmem wydają: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 7, ul. Narbutta 65/71, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 4, ul. Mińska 1/5 i Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 10, ul. Wrzeciono 24.
  4. Zespół wczesnego wspomagania realizuje z dzieckiem indywidualny program wczesnego wspomagania, koordynuje działania specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem, ocenia skuteczność podejmowanych działań, do programu terapeutycznego włącza rodziców.
  5. Zajęcia z wczesnego wspomagania są prowadzone w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.
  6. Model pracy realizowany w ramach wczesnego wspomagania jest całościową koncepcją wsparcia rozwoju dziecka i jego rodziny w sferze komunikacji i mowy oraz w sferach społeczno – emocjonalnej i ruchowej w celu wyrównywania szans edukacyjnych.

W celu zapisania dziecka na zajęcia należy wypełnić wniosek znajdujący się na naszej stronie Internetowej – zakładka „do pobrania”.

Zajęcia są BEZPŁATNE, udział w nich odbywa się na podstawie Opinii o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

ZAPRASZAMY!!!